Chairperson

Welsh Government

  • Location:
    Nantgarw
  • Salary:
    £322 per day

Job Description

Welsh Health Specialised Services Committee 

Remuneration - £322 per day plus reasonable expenses – 52 days per year
Location - Nantgarw

The Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC) was established on 1 April 2010 and is hosted 
by Cwm Taf Morgannwg University Health Board. The WHSSC is responsible for the joint planning of Specialised and Highly Specialised Services on behalf of the seven Health Boards in Wales.

The closing date for applications 17 April 2020.  


Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Cadeirydd

Tâl cydnabyddiaeth - £322 y dydd a threuliau rhesymol – 52 diwrnod y flwyddyn 
Lleoliad - Nantgarw

Cafodd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, sy'n cael ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ei sefydlu ar 1 Ebrill 2010. Mae'r Pwyllgor yn gyfrifol am gynllunio gwasanaethau arbenigol ac arbenigol iawn ar y cyd ar ran y saith Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Ebrill 2020.  

REASONABLE ADJUSTMENT:
If you have a disability we will try our best to make reasonable adjustments to remove any barriers to this post in the application / interview process due to a disability.